Van Gael

Lamp Stu­dio

Bel­gium

Winkelwagen
Sum total: 0.00 EUR
Go to cart

Project extinguisherWe zijn trots u deze unieke staande lamp voor te stellen.
Een pro­jec­tor­lamp met lam­pekap­pen uit oude brand­blussers.
Upcy­cling op zijn best.
De orig­inele manier van aan en uitschake­len mag er ook best wezen daar
het aan en uitschake­len gebeurt door een sim­pele draai aan het mess­ing kraantje.

Het geheel heeft natu­urlijk een uit­stral­ing „indus­trial chic” zoals u verwacht van een cre­atie van Van Gael.
Meer info en foto’s van deze pro­jec­tor kan je vin­den op de web­site onder Lam­pen — Staande Lampen.